Personal

Vi har tre fast anställda i VSS som tillsammans med timanställda tränare och ideella krafter sköter föreningens verksamheter.


Linn Helgersson
Kanslist
Simlinjeansvarig
Ansvarig för sommarsimskolor
076-0205 720


Stefan Karlsson
Kanslist
Sköter bokföringen
076-0205 720


Maja Koblanck Lundmark
Tävlingsverksamheten
Tränare för A, B, C & D