Personal

Vi har två heltidsanställda i VSS som tillsammans med timanställda tränare och ideella krafter sköter föreningens verksamheter.


Linn Helgersson
Kanslist
Simlinjeansvarig
Ansvarig för sommarsimskolor
076-0205 720