Kommittéer

Vår förening drivs till stor del av våra olika kommittéer. Mer om dessa kan du läsa här nedan:

Tävlingskommittén:

 • Planera hemmatävlingar
 • Ta fram funktionärer till hemma tävlingar samt till tävlingar där vi lånar ut funktionärer (tex solkustsim).
 • Riggning/avriggning av tävlingsutrustning

Cafékommittén:

 • Planering av matlagning inför bortatävlingar.
 • Inköp av mat till caféet och bortatävlingar
 • Planering av bemanning till caféet vid KM och andra hemmatävlingar.

Sponsorkommittén:

 • Hjälpa kanslist att fixa nya sponsorer till föreningen.
 • Hjälpa kanslist att hålla ordning på skyltsponsorer samt ta ner/sätta upp skyltar i simhallen.

Trivselkommittén:

 • Anordna roliga aktiviteter för simmare, tränare och funktionärer.
 • Hjälpa till att planera och genomföra läger för simmarna.

Anläggningskommittén:

 • Hjälpa till att städa & rensa i förråden en gång/termin.
 • Hjälpa till att planera inköp av ny utrustning till verksamheten.

Valberedningen:

 • Jobba i valberedningen; prata med aktuella styrelsemedlemmar för att se vilka som ska sluta/fortsätta
 • Prata med nya föräldrar och försöka få in dessa i en styrelse eller kommitté